Informatie
Agenda
Cyclos
Geschiedenis
Contact
Links
Delen
Winkel

Informatie


Wat is LETS?
LETS is een vereniging voor mensen die onderling diensten en goederen ruilen. Je biedt spullen aan, dingen die je leuk vindt om te doen of waar je goed in bent. Als iemand binnen de LETS-groep daar interesse in heeft spreek je samen een prijs af in de vorm van punten. Voor die punten kun je dan zelf weer een dienst of product kopen. Zo ontstaat een kringloop van activiteiten.

LETS-Deventer heeft als doelen: het bevorderen van sociale contacten, onderlinge dienstverlening en werkervaring en bijdragen aan de opbouw van een ecologisch verantwoorde samenleving met duurzame consumptiepatronen.
 
LETS-Deventer is een vereniging met een bestuur en jaarlijkse ledenvergaderingen. Er is iemand die het ruilen bijhoudt, een soort bank. Er is iemand die ons blad, de LETS-gids, maakt en er zijn leden die de gids rondbrengen. Er is een activiteitencommissie die bijeenkomsten organiseert. We zijn aangesloten bij de regionale organisatie van LETS-kringen en de landelijke organisatie, waarmee we ervaringen uitwisselen. Voor betalingen en informatie over wie wat aanbiedt en wil afnemen, gebruiken we het computerprogramma Cyclos. Soms zijn er ook ruilmarkten. Daar kun je ook jouw spullen en diensten aanbieden en afnemen. En het is een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen. Onder de knop Agenda vind je informatie over ruilmarkten en andere activiteiten.

 
Lidmaatschap

LETS is een ruilkring: leden ruilen diensten en goederen voor punten, die we devis noemen. We ruilen spullen en kwaliteiten die plaatselijk aanwezig zijn en door het ruilnetwerk een nuttige toepassing krijgen. Hiermee dragen we bij aan een rechtvaardiger wereld die minder door het geld wordt bepaald. We zijn met ruim 260  leden in Deventer. LETS is dan ook een uitstekende manier om nieuwe mensen te leren kennen en de klussen waar jij een hekel aan hebt te 'ruilen' voor iets wat je leuk vindt om te doen.

Download hier het aanmeldingsformulier.

De contributie is 40 devis en € 10 per jaar.

 

Je kunt een machtiging afgeven aan de LETS Deventer om jaarlijks de contributie van  € 10 automatisch van je rekening af te schrijven. Je kunt 5 devis verdienen door een automatische machtiging te tekenen voor de jaarlijkse contributie.

Download hier het matigingsformulier.


Ben je van plan om lid te worden of wil je meer informatie daarvoor, mail ons dan via de knop Contact.

 

Kijk regelmatig op de Cyclos-pagina wat er zoal gevraagd en aangeboden wordt. Vraag en aanbod staan ook in de LETS-gids. Zie je iets aantrekkelijks? Wacht dan niet te lang met contact opnemen. Sommige vragen en aanbiedingen zijn al snel verruild of verouderd. Wachten tot iemand jou benadert kan soms lang duren. Dus als je iets wilt: neem initiatief!
Vind je het makkelijker om persoonlijk contact te maken op een LETS-bijeenkomst? Woon zulke bijeenkomsten bij of organiseer ze zelf en vraag iedereen naar zijn vraag en aanbod. Dat is een eenvoudige manier om contact te leggen en te ruilen!


Spelregels

* Je mag anderen bellen of mailen om te ruilen. Binnen onze vereniging gebruiken we de persoonsgegevens alleen voor LETS-activiteiten, niet om bijvoorbeeld reclame te maken of om ongevraagd psychologische hulp aan te bieden. Bellen mag wel als het om een door het bestuur georganiseerde LETS-activiteit gaat.

* Als je informatie met anderen wilt delen omdat je hen wilt aanraden om een goede cursus te volgen of een product te kopen waar je enthousiast over bent, dan kan dat hier op de site onder het onderwerp Delen. De persoonsgegevens zijn daar niet voor bedoeld.

* LETS-leden benaderen om devis te ruilen voor geld is natuurlijk niet de bedoeling.

* Sommige leden vinden het vervelend om 'in de min te staan', maar dat is juist nodig voor een goed werkend systeem. Het gaat niet om geld, maar om een spel met punten en regels. Natuurlijk is teveel in de min of te veel in de plus ook niet handig, vooral als er niets mee gebeurt. Daarom mag je maximaal 300 in de min staan en maximaal 1000 in de plus. Help elkaar door op de lijst te kijken wie in de buurt van die uitersten komt. Zij hebben handel nodig om devis op te maken of te verdienen.

* In het contract dat iedereen bij lidmaatschap ondertekent, staat ook de bepaling dat je pas mag opzeggen als je saldo nul is. Je kunt een negatief saldo dan ook in geld aflossen.

* De prijs voor diensten of goederen bepaal je samen met de ander. Een richtbedrag voor een uur werk is 7 devis, meer of minder kan ook. Noteer elkaars lidnummer of naam. In Cyclos maak je een betaling over naar de ander of je laat de ander een factuur zenden naar jou. Dat is alles. Als een betaling is gedaan, wordt het saldo automatisch bijgewerkt.

* Vaak wordt er geruild in dingen die niet in Cyclos stonden. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en goede afspraken te maken. Hoeveel ervaring heeft de ander, hoeveel kost het, wanneer ben je tevreden over de verleende dienst, wanneer spreken jullie af?

* Het is binnen de ruilkring belangrijk om elkaar te laten weten waarover je tevreden of ontevreden bent. Als je na afloop niet tevreden bent kun je de ander vragen om minder te mogen betalen of de klus beter te doen. Ook kun je na afloop besluiten om minder devis te vragen, omdat het makkelijker was of sneller ging dan je dacht, of omdat je zelf niet zo tevreden bent over het resultaat van je inspanningen. Kom je er samen niet uit, dan zoek je via het bestuur iemand die bemiddelt. De beslissing die daaruit komt is bindend.